Onze ambassadeurs aan het woord

Orbis is een geweldig concept om kinderen en volwassenen bewust te maken van zowel de pracht als de kwetsbaarheid van onze aarde. Het gebouw kan een landmark worden en bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering. Tegelijkertijd is het aantrekkelijk voor toeristen en kan het door congresfaciliteiten voor stakeholders een grootse congreslocatie worden. Martijn Hermsen heeft een plan dat alle steun verdient om werkelijkheid te laten worden! Enexis Groep steunt het initiatief van harte.

Orbis Experience is een fantastisch initiatief van inspirerende ondernemers om het verhaal over ons klimaat en de verandering daarvan te vertellen. Vooral de focus op jonge mensen door middel van moderne interactieve communicatiemiddelen maakt dit initiatief heel uniek. Bewustwording creëren bij het bredere publiek is een belangrijke voorwaarde voor echte verandering, daarom moet deze experience er komen en ondersteunen wij het van harte!

Orbis Experience is een geweldig concept! Een fysieke plek waar iedereen tot het besef kan komen dat we andere keuzes moeten maken. De techniek voor oplossingen is volle ontwikkeling, maar gedragsverandering is de verbindende sleutel naar actie. Het concept van Orbis biedt behalve een beleving ook inzicht in de innovaties die noodzakelijk zijn om de problematiek van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Energie maakt wonen, werken en reizen mogelijk. Zonder energie staat alles stil. Het is de zuurstof die onze samenleving draaiende houdt. Wij werken iedere dag aan een energievoorziening, die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Bezoekers van Orbis gaan ervaren waarom de transitie naar een duurzame energie voorziening belangrijk is, wat dit inhoudt en hoe we daar samen kunnen komen. Samen deze duurzame toekomst nu ervaren is uw bezoek en steun zeker waard.

Orbis gaat niet alleen een inspiratieplek worden waar je kunt zien hoe prachtig, maar ook hoe kwetsbaar de aarde is. Orbis gaat ook activeren, mensen handvatten geven hoe te voorkomen dat we onze aarde verkwanselen. Genieten, ontsteld raken en geactiveerd worden op 1 plek, daar gaat Orbis het verschil maken.

MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. In Orbis ervaren bezoekers op bijzondere wijze de noodzaak van de transitie naar deze nieuwe wereld en krijgen circulaire koplopers uit het bedrijfsleven ruimte om te laten zien met welke producten en diensten we dit gaan vormgeven.  Orbis is dan ook een “natuurlijke” partner voor ons.

In 2017 heb ik gesproken met Martijn Hermsen. Bevlogen en betrokken bij de klimaatproblematiek. Met de oprichting van Orbis wil hij werken aan bewustwording en vandaaruit aan gedragsverandering. Met bijzondere aandacht voor de jeugd. Vanuit mijn werk bij Cito en eerder bij Zwijsen heb ik een passie voor de ontwikkeling van kinderen. Binnen het onderwijs en daarbuiten. Breder dan kennis en vaardigheden, meer de brede ontwikkeling en bewustzijn. Orbis kan bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Dat maakt dit initiatief uniek!

De Aarde is één groot fantastisch systeem. Machtig en kwetsbaar tegelijk. Het is hoog tijd dat mensen beter met de Aarde omgaan. We weten wat ons te doen staat en ook nog eens hoe we dat moeten doen. De toekomst is hoopvol en begint bij de stappen die je zelf zet. ORBIS inspireert je om jouw pad daarin te kiezen. Aansprekend, actief en aanmoedigend!

De transitie naar een duurzame samenleving is speerpunt van Orbis, ook ik wil hieraan bijdragen met de elektriciteitsvoorziening. Volgens mij is verwondering het begin van alle wijsheid en het is belangrijk dat met name de jeugd duurzame technologie ervaart, gaan nadenken over hun gedrag en gestimuleerd worden om te participeren. Een quote van Benjamin Franklin die mijns inziens van toepassing is op Orbis: “tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn”.

Soms komt een idee langs waarvan je denkt: ‘waarom bestaat dit nog niet?’ Orbis is zo’n idee. Willen wij duurzame ontwikkeling in Nederland versnellen, dan moeten wij vooral de jeugd bewust maken van de urgentie en een optimistisch perspectief geven op verandering. Orbis is een prachtig instrument voor deze missie. We hebben Orbis nodig. De zorgvuldigheid waarmee Martijn Hermsen en zijn team de weg voorbereid, geeft veel vertrouwen. Nederland heeft er straks een attractie van wereldformaat bij. Een attractie met een missie vanuit het hart: een betere wereld.

Rabobank is ervan overtuigd dat circulariteit van groot belang is voor welvaart, welzijn en een toekomstbestendige economie. Duurzame ontwikkeling gaat sneller als mensen en bedrijven samen optrekken. Door kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Een experience center vervult hierin een cruciale rol.

Het is inmiddels al weer twaalf jaar geleden dat de oud US vicepresident Al Gore met zijn documentaire An Inconvenient Truth aandacht vroeg voor onze planeet. Deze eerste stap naar een bewustwording bij een groter publiek is een mooi begin geweest maar we zijn nog lang niet daar we wezen moeten. De rode draad van Orbis Experience zal verder gestalte geven aan het bewustwordingsproces voor jong en oud waarbij ook aan de orde zou komen welke innovaties er mogelijk zijn. Als wij in Nederland een Orbis Experience kunnen realiseren is dat een nationaal en internationaal belang. Alle reden om het mooie initiatief van Martijn Hermsen en Christine Gietemans vol te steunen.

“Were there any obstacles on your way?” Waarop de avonturier antwoordt: “The obstacles were the way!”