Maurits Groen

Duurzaam ondernemer
WakaWaka, MGMC, Kipster

Vonken van inspiratie laten overspringen. Hoopvolle perspectieven bieden. Zicht geven op een letterlijk en figuurlijk schone wereld.

En dat door bezoekers zelf te laten ervaren welke problemen met duurzaamheid we veroorzaakt hebben, maar juist ook welke mogelijkheden er nu al zijn en die we nog kunnen creëren voor een harmonieus samenleven van mensen met hun natuurlijke omgeving.

 Zo’n uitzonderlijke plek kan Orbis worden. Laten we ervoor zorgen dat die plek er komt.“

Bram Adema

Directeur CFP Green Buildings
Bestuurslid Dutch Green Building Counsil
Lid Ambitieraad MVO Nederland

“Orbis laat mensen ervaren hoe onze aarde en onze samenleving vervlochten zijn.

De mens kan niet zonder de aarde, en toch zijn we bezig om de aarde uit te putten en mogelijk onomkeerbaar te veranderen.

Door Orbis worden bezoekers zich bewust dat we ons gedrag op alle niveausmoeten aanpassen, voor het behoud van onze planeet en van onze samenleving.

Ik wil Orbis en het team van Orbis van harte aanbevelen voor hun inspiratie, professionaliteit en initiatief op duurzaamheid.“

Margreet van Gastel

Voorzitter Adviescommissie Warmte (ECW) Ministerie EZK

“Orbis Experience is een goed en belangrijk initiatief.

Het inzichtelijk maken van de gevolgen van klimaatverandering, maar ook het laten zien wat de mogelijkheden zijn, is belangrijk voor iedereen!

Oud of jong maakt geen verschil, de aarde en haar toekomst is immers van belang voor ons allemaal.

En daarom steun ik dit initiatief van harte.”

Reinier van den Berg

Klimatoloog
Communications & PR PyrOil Group

“Wat het klimaat betreft is het eigenlijk al vijf over twaalf… dat staat voor mij, duurzaam ondernemer en klimaatdeskundige, als een paal boven water. Toch blijkt dat er nog heel wat mensen en ook jongeren denken, dat het allemaal wel meevalt. En dat we dus ook geen radicale keuze’s hoeven te maken ten aan zien van ons dagelijks leven: wat eten we, hoe reizen we, hoe gaan we om met energiegebruik, hoe gaan we om met afval.

Orbis wordt de plek om zelf te ontdekken hoe reëel klimaatverandering is. Van de noordpool tot de zuidpool en van de woestijn tot het regenwoud, en tot in de Nederlandse polder aan toe, wordt de bezoeker van Orbis Experience mee genomen in onze snel opwarmende wereld. Ook innovatieve techniek om de economie echt circulair te maken, zal een plek krijgen. Wat ik bovendien heel gaaf vind, is dat Orbis zich ondermeer sterk richt op jongeren. Een goed uitgangspunt, want het zijn de jongeren die er in de toekomst het meest van merken. En die uiteindelijk het verschil gaan maken!

Kennis van klimaat en onze leefomgeving draait uit op de overtuiging en de wil om het tij te keren. De transitie naar een nieuwe maatschappij en economie impliceert ook kansen en uitdagingen. Mijn slogan is niet voor niks ‘de ander te groen af zijn’. Vandaar dat er ook voor de ondernemer, het bedrijfsleven en voor de overheden van alles valt te beleven.”

Esther-Mirjam Sent

Hoogleraar Economische Theorie en Beleid Radboud Universiteit
Eerste kamerlid PvdA

“Iedereen is van de wereld,
en de wereld is van iedereen,”
zo zong Thé Lau van The Scene.

Dat betekent dat we er allemaal zuinig op moeten zijn. Orbis levert daar een interactieve en innovatieve bijdrage aan.”

Bernd Hendriksen

Ondernemer
Lecturer UvA

“In Orbis krijgen de bezoekers een kijkje in de nieuwe wereld.

Geïnspireerd raken door de kansen van innovaties.

Een mooi platform voor ondernemers.”