De stichting is officieel!

De stichting is officieel!

Op 6 november 2017 j.l. is de stichting Orbis Experience Foundation opgericht. Op kantoor bij Dirkzwager advocaten en notarissen in Arnhem hebben wij onze handtekening gezet op de akte. Een nieuwe mijlpaal op weg naar realisatie van het project Orbis!

Tegelijkertijd was op deze dag ook de internationale klimaattop van de Verenigde Naties in Bonn. Een mooie dag om ook in Nederland een stap te zetten naar meer bewustwording omtrent menselijk handelen en de impact daarvan op de aarde en haar natuur.

De stichting heeft ten doel het realiseren, beheren en (laten) exploiteren van een experience (museum) waarin onder meer de volgende thema’s centraal staan: klimaat(verandering), energietransitie, duurzaamheid, technologie, innovatie en circulariteit.

Met als motto: Knowing is changing!