Het BEstuur

Orbis Experience Foundation

Het creatief team:
RAU Architecten en Tinker Imagineers

“De echte transformatie van ons ‘zijn’ ligt in ‘mind change’ en niet in ‘climate change’. Alleen als wij de ziel van ‘zijn’ begrijpen leidt dit tot een onomkeerbare andere houding ten opzichte van alles wat ‘zijn’ mogelijk maakt. Orbis Experience maakt het zichtbare van ‘zijn’ bewust, het onzichtbare van ‘zijn’ waarneembaar en de wetmatigheid welke ‘zijn’ creëert en faciliteert ervaarbaar. Een plek voor verwondering…. de natuur heeft immers altijd gelijk.“
Thomas Rau
RAU Architecten
“Bij ons bureau komen veel initiatieven voorbij. Er is beslist sprake van een golf van idealisme en bevlogenheid op hoog niveau in Nederland. Als er van al deze initiatieven één door mocht gaan, dan zou dat wat mij betreft Orbis zijn. Er is nog niet eerder zo iets bedacht. Ik kijk nu al uit naar het eerste moment waarop het publiek binnenkomt. Een ervaring die je met recht transformerend mag noemen.”
Stan Boshouwers
Tinker Imagineers

Leden van het

Comité van Aanbeveling

Orbis Experience Foundation
heeft de ANBI-status