Jan Ummenthum

”¬†Rabobank is ervan overtuigd dat circulariteit van groot belang is voor welvaart, welzijn en een toekomstbestendige economie.

Duurzame ontwikkeling gaat sneller als mensen en bedrijven samen optrekken. Door kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Een experience center vervult hierin een cruciale rol.¬†“

Jan Ummenthum
Directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken

Socials