Peter Vaessen

” De transitie naar een duurzame samenleving is het speerpunt van Orbis Experience, ook ik wil hieraan bijdragen met de elektriciteitsvoorziening. Volgens mij is verwondering het begin van alle wijsheid en het is belangrijk dat met name de jeugd duurzame technologie ervaart, gaan nadenken over hun gedrag en gestimuleerd wordt om te participeren.

Een quote van Benjamin Franklin die mijns inziens van toepassing is op Orbis: “tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn”. “

Prof. Ir. Peter Vaessen
Segment Directeur DNVGL Energy

Hoogleraar TU Delft, faculteit EWI

Socials