RAU Architecten

RAU werkt al sinds 1992 vanuit een sterk bewustzijn ten aanzien van het ontwerpen van duurzame gebouwen. RAU zet zich in voor de lange termijn belangen van de aarde en haar bewoners en neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid en de ontwikkeling van energiebesparende technologieën. In een wereld waarin de natuur zo veel door menselijke activiteit wordt bedreigd, wil RAU door middel van het werk een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van deze planeet.

Sinds 2010 zet Thomas Rau met Turntoo circulariteit in Nederland op de kaart. Turntoo beschouwt producten als een onbewerkt materiaaldepot die terug keert naar de fabrikant aan het einde van het gebruik. Op deze manier blijven componenten en materialen beschikbaar voor toekomstige producten en worden fabrikanten automatisch gestimuleerd om te kiezen voor betere ontwerp- en materiaalkeuzes.

www.rau.eu