Reinier van den Berg

” Wat het klimaat betreft is het eigenlijk al vijf over twaalf… dat staat voor mij, duurzaam ondernemer en klimaatdeskundige, als een paal boven water. Toch blijkt dat er nog heel wat mensen en ook jongeren denken, dat het allemaal wel meevalt. En dat we dus ook geen radicale keuze’s hoeven te maken ten aan zien van ons dagelijks leven: wat eten we, hoe reizen we, hoe gaan we om met energiegebruik, hoe gaan we om met afval.

Orbis Experience wordt de plek om zelf te ontdekken hoe reëel klimaatverandering is. Van de noordpool tot de zuidpool en van de woestijn tot het regenwoud, en tot in de Nederlandse polder aan toe, wordt de bezoeker van Orbis mee genomen in onze snel opwarmende wereld. Ook innovatieve techniek om de economie echt circulair te maken, zal een plek krijgen. Wat ik bovendien heel gaaf vind, is dat Orbis zich ondermeer sterk richt op jongeren. Een goed uitgangspunt, want het zijn de jongeren die er in de toekomst het meest van merken. En die uiteindelijk het verschil gaan maken!

Kennis van klimaat en onze leefomgeving draait uit op de overtuiging en de wil om het tij te keren. De transitie naar een nieuwe maatschappij en economie impliceert ook kansen en uitdagingen. Mijn slogan is niet voor niks ‘de ander te groen af zijn’. Vandaar dat er ook voor de ondernemer, het bedrijfsleven en voor de overheden van alles valt te beleven. “

Reinier van den Berg
Klimatoloog
Communicatie deskundige PyrOil

Socials