Stedelijk Gymnasium Nijmegen is een kennispartner van Orbis Experience Foundation.

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is een openbare school van het gymnasiale vwo-type in Nijmegen. Met ruim 1300 leerlingen is het één van de grootste categoriale gymnasia van Nederland. De school is een begaafdheidsprofielschool. Daarnaast heeft de school sinds 2012 het predicaat Excellente School.

Visie
Kennis, ontplooiing, vriendschap. Onze onderwijsvisie in een notendop. Alles wat we op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen doen, is op deze drie pijlers gebaseerd. Onze leerlingen ontwikkelen zich in zes jaar tot jongvolwassenen die met een intelligente, open blik de wereld inkijken. Zelfstandig. Autonoom. Het schoolklimaat kenmerkt zich door openheid, vriendschappelijkheid en respect voor elkaar.

www.stedelijkgymnijmegen.nl