Thomas Rau

De echte transformatie van ons zijn” ligt in “mind change” en niet in “climate change”. Alleen als wij de ziel van “zijn” begrijpen leidt dit tot een onomkeerbare andere houding ten opzichte van alles wat “zijn” mogelijk maakt.

Orbis Experience maakt het zichtbare van 
zijn” bewust, het onzichtbare van zijn” waarneembaar en de wetmatigheid welke zijn” creëert en faciliteert ervaarbaar.
Een plek voor verwondering. de natuur heeft immers altijd gelijk. “

Thomas Rau

Founder & partner RAU Architecten
Ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair

RAU Architecten

RAU werkt al sinds 1992 vanuit een sterk bewustzijn ten aanzien van het ontwerpen van duurzame gebouwen. RAU zet zich in voor de lange termijn belangen van de aarde en haar bewoners en neemt actief deel aan de huidige internationale discussie over duurzaamheid en de ontwikkeling van energiebesparende technologieën. In een wereld waarin de natuur zo veel door menselijke activiteit wordt bedreigd, wil RAU door middel van het werk een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van deze planeet.

Sinds 2010 zet Thomas Rau met Turntoo circulariteit in Nederland op de kaart. Turntoo beschouwt producten als een onbewerkt materiaaldepot die terug keert naar de fabrikant aan het einde van het gebruik. Op deze manier blijven componenten en materialen beschikbaar voor toekomstige producten en worden fabrikanten automatisch gestimuleerd om te kiezen voor betere ontwerp- en materiaalkeuzes.

www.rau.eu